alfa training - silva methode - brein - brain training

Alfa Training

Alfa training

De sleutel is ontspanning

Wil je meer invloed hebben op je leven ? Indien het antwoord Ja is, is deze training perfect voor jou.

Alfa training helpt ons bewust invloed uit te gaan oefenen op de diepe niveaus van onze geest. De alfa training ook genaamd Silva methode ter verbetering van de gezondheid berust op het gebruik van positieve mentale instructies gedurende de toestand van diepe ontspanning.

De kracht van hersenen. Leer werken op alfa niveau en ontdek al de mogelijkheden van een alfa training.

Je kan ook bij me terecht voor individuele coaching alfa training. Bijdrage 55 euro per sessie. Je beslist zelf hoeveel sessies je wenst.

Leer om effectiever gebruik te maken van uw hersencapaciteit. In het dagelijks leven functioneren we op beta niveau. We zijn niet gewend in het dagelijks leven om te functioneren op een dieper niveau. Nochtans biedt het ons zoveel mogelijkheden die van onschatbare waarden zijn. In de alfa training of coaching gaan we dieper in op de mogelijkheden dewelke een alfa training je biedt.

Alfa_training_invloed_hersenenOverdag bevinden we ons in beta, het bewuste niveau. Wanneer we wakker worden, of aan het dagdromen zijn bevinden we ons in alfa, het onderbewuste niveau. Wanneer we in alfa zijn, zijn we als mens intuïtiever, vindingrijker, de momenten waarop we soms een inzicht krijgen of de oplossing. Dit noemen we ook het aha moment.

Denk maar eens aan de focus die een atleet heeft tijdens een wedstrijd. De atleet heeft maar één doel en dat is winnen. Als je op dat moment naar de blik van die atleet kijkt, zal je merken dat de atleet één is met het moment en met zijn doel.

In de alfa training gaan we leren om het onderbewustzijn meer aan te spreken op een vrij simpele eenvoudige manier. Je zal merken dat je over meer dan de 5 gekende zintuigen, gevoel, smaak, reuk, gehoor en gezicht, beschikt.

Wat kan je na de alfa training ?

Beter ontspannen, mentaal sterker zijn, positiever zijn, beter inslapen, doelgericht denken en het bereiken van je doel, probleemgericht denken, beter kunnen beslissen, visualisaties, verhoogde stressbestendigheid, je lichamelijke en geestelijke gezondheid verbeteren, verhoogde focus & concentratie, beter onthouden en leren,….

Onze hersenen produceren golven die onderverdeeld worden als volgt.

Beta

De beta golven kenmerken zich door een frequentie van 14 Hertz (Hz.) tot ongeveer 40 Hz. Dit bereik is het meest krachtige bereik waar onze hersenen zich in kunnen bevinden want het is de staat waarin wij redeneren, besluiten nemen, werken, discussiëren en over het algemeen onze aandacht extern gericht hebben.

Alfa

Het bereik van de alfa golven loopt van ongeveer 7 Hz. tot 14 Hz. Wanneer we ons ontspannen produceren onze hersenen golven met een lagere frequentie dan de beta golven. De alfa staat wordt door ons als bijzonder plezierig ervaren. We zijn alert, maar toch ook ontspannen. Het is in deze alfa staat dat we het meest efficient kunnen leren en het best informatie verwerken. In de alfa staat beginnen we uit onze bron van creativiteit te putten die net beneden ons bewustzijn ligt. Het is de poort naar de diepere staten van bewustzijn. Door de diepe ontspannenheid van de alfa staat kunnen we optimaal gebruik maken van onze beide hersenhelften én tegelijkertijd zijn we uitermate geconcentreerd met één ding bezig. De super leerstaat dus. Binnen het alfa bereik vinden we ook de Schuman Resonatie terug. Dit is de frequentie van het electromagnetisch veld van de aarde. Ditzelfde frequentie word astronauten ook meegegeven wanneer ze de ruimte in gaan om ruimteziekte te voorkomen.

Theta

De theta golven vinden we in de range van 4 Hz. tot 7 Hz. In dit gebied zijn je hersengolven afgeremd totdat je bijna gaat slapen. We zijn in deze staat totaal ontspannen. We zijn in de staat tussen waken en slapen. De theta staat maakt ons zeer ontvankelijk voor creatieve ideeën, beelden, flarden van dromen en lang vergeten herinneringen. Het is de staat waar de magie van onze hersenen zo’n beetje begint. Theta staat is waar we aan het mediteren zijn, uiterst intuïtief en vol herinneringen. De theta staat is ook de ideale staat voor leren, herprogrammeren van je mind, droom herinneringen en zelf hypnose.

Delta

Wanneer de hersengolven tussen de 0,5 Hz. en 4 Hz zijn dan zijn we aan het slapen. We zijn ook fysiek totaal ontspannen en we zijn dan ook even ‘helemaal weg’. De delta staat is ook waar we aan het herstellen zijn en genezen zijn omdat in die staat de het menselijk groeihormoon in aangemaakt wordt. Daarom is het ook zo vitaal dat je goed slaapt. Diepe slaap dus.

Gamma

Gamma golven worden eigenlijk pas de laatste 10 – 15 jaar erkend, want voorheen werden ze gerekend tot beta golven. De hoge beta golven beginnen pas bij 40 Hz. en gaan ver door richting 70 Hz. Het is in deze staat dat we het meest in connectie staan met voorkennis, heldere inzichten en waarnemingen en hoger bewustzijn. Het is ook in deze staat dat we extreem veel informatie verwerken.

Schrijf je vandaag nog in voor één van de volgende trainingen. Datums staan vermeld bij agenda.