seichem - Kathleen Milner - reiki - reiki opleiding - reiki cursus - reiki symbolen

Seichem

Wat is Seichem ?

Seichem is het leren werken met de 4 elementen : aarde, water, vuur en lucht.

De basis van Tera Mai reiki blijft het oorspronkelijke door Dr. Usui herontdekte Reiki.

Het wordt doorgegeven door Masters die ook ingewijd zijn in de lijn van Dr. Usui, Dr Hayashi en mevrouw Takata.

Tera Mai Reiki & Seichem biedt vooral de mogelijkheid om karma sneller te kunnen uitwerken.

Deze vorm van Reiki werkt versterkend en uitbreidend op de tot nu toe gebruikte vorm van Reiki. Tera Mai is wereldwijd beschermd als handelsnaam, de reden van dit World Trademark is om zeker te zijn dat iedere Reiki & Seichem-master die deze naam gebruikt verplicht is de initiaties door te geven zoals Kathleen Milner ze uitdraagt.

Kathleen Milner is een Amerikaans medium die in de loop der jaren informatie heeft doorgekregen uit de kosmos over de 4 helende energiestralen.

Zij vroeg zich af waarom de huidige masters niet dezelfde kracht hadden als Mikao Usui. Beetje bij beetje werd duidelijk dat Usui niet alleen Reiki maar ook nog andere helende stralen doorgaf.

Ook werd duidelijk dat Reiki vroeger krachtiger was doordat tijdens de initiatieprocedure van meester op leerling veel informatie verloren was gegaan. Beetje bij beetje kreeg Kathleen hier meer duidelijkheid over en antwoorden.

Naast deze informatie heeft zij naast Reiki ook nog 3 andere stralen doorgekregen. De 4 helende stralen samen noemde zij Seichem.

Hieruit kwam Tera Mai, dewelke de 4 helende stralen omvatten. Reiki (aarde), Sakara (vuur), Sophi-El (water) en Angeliclight (lucht).

reiki behandeling-seichem-reiki symbolenSeichem bevat ook de volledige Reiki-straal.

Helen door middel van de 4 elementen, Aarde, Vuur, Water en Lucht.

De elementen zijn energetische stralen, die uit de kosmos komen. Ze zijn een oneindige bron van liefde. De stralen hebben invloed op alle zijnsvormen. Alles wat is, wordt mede door hun gevormd. Het zijn grote vormgevers.

Ze beïnvloeden niet alleen de mens, maar ook dieren, planten, mineralen en natuurelementen.  Iedere straal beïnvloedt de mens in zijn geheel. Toch heeft iedere straal zijn specifieke invloedsgebied.

 

Yin – Yang

Reiki en Sophi-El zijn vrouwelijke energieën, Sakara en Angeliclight zijn mannelijke energieën, waardoor men als helen een goede balans heeft bij het werken met helingsenergieën.

Reiki (Aarde)

Reiki is verbonden met het element Aarde, deze energie voelt zowel koud als warm aan, net zoals de oppervlakte van onze planeet. Reiki helpt ook met openen van je basischakra. Zo heeft Reiki het vermogen in zich, mensen te openen naar de moeilijkheden in hun leven. Wie zijn problemen durft aan te kijken, heeft ze al half opgelost. Reiki werkt op alle niveaus, geestelijk, lichamelijk en emotioneel.

Sakara (Vuur)

Sakara is verbonden met het element Vuur. Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara werkt in de aura en reinigt de chakra’s. Het brandt door blokkades heen en transformeert deze. Sakara voelt aan als kleine elektrische impulsen die door je handen gaan.

Sophi-El (Water)

Sophi-El is verbonden met het element Water. Het is zowel zacht als doortastend zoals het water zelf. De energie voelt aan als koude energie. Sophi-El nodigt je uit naar binnen te gaan, te luisteren naar je innerlijke waardoor je inzicht krijgt. Sophi-El nodigt je uit om je te openen.

Angeliclight (Lucht/gebied van de Engelen)

Angeliclight is een tweevoudige straal, die bestaat uit het element Lucht en het gebied van de Engelen, de Heilige Geest en je Hogere Zelf. Het is een veel ijlere energie dan bv Sakara. Angeliclight voelt veel zachter, milder aan.

Het element Lucht drukt de kwaliteit uit van communicatie. Bij heling wordt de effectiviteit van het derde oog en de keelchakra aanzienlijk verhoogd. Angeliclight reinigt, opent en vergroot het keelchakra.

Angeliclight opent ook het hart naar zeer hoge vibraties. Dankzij Angeliclight kan het helingseffect effectiever samenwerken met de Engelen, Heilige Geest en het Hogere Zelf van de persoon die behandeld wordt. Meer info over Reiki & Seichem IV, V, VI & VII vindt u bij de rubriek behandelingen.