zweethut sjamanisme

Zweethut

ZWEETHUT

Meet the Mother

Opgelet de zweethut gaat door te Hechtel-Eksel, Sint-Lambertusstaat bij Walk In Trust

Zweethutceremonies gaan over meer dan alleen maar zweten, het zijn zuiveringsrituelen die voor een breed scala aan doeleinden worden gebruikt, afhankelijk van de cultuur en de gelegenheid. De meeste zweethutceremonies die vandaag worden beoefend, worden in verband gebracht met Indiaanse culturen, die deze ceremonies gebruiken om dank te zeggen, te helen, wijsheid te zoeken en de geest, het lichaam en de ziel te zuiveren.

Elke ceremonie is anders, afhankelijk van de tradities van de leider van de ceremonie, kunnen ze in stilte worden gehouden, of worden vergezeld door rituele drumpartijen of gezangen. Het spreekt voor zich dat de zweethutten heet worden – erg heet. De meeste lodges blijven gedurende de ceremonie op meer dan 40 graden.

Elk aspect van een zweethutceremonie, van de bouw van de loge zelf tot de aangeboden gebeden, is doordrongen van diep spirituele symboliek. De vorm van de lodge is bedoeld om de baarmoeder van de aarde weer te geven, dewelke je binnenste vernieuwt en zuivert.

De ceremonie zelf is vaak verdeeld in vier delen die verschillende spirituele uitdagingen vertegenwoordigen. De zweethut is een speciale plek die introspectie en gemeenschap met de aarde teweegbrengt, evenals een vernieuwing van sociale en culturele banden. Zingen, drummen en mediteren stelt deelnemers in staat de hitte veel langer te verdragen dan ze normaal zouden kunnen, waardoor de deelnemers werden geleerd fysieke ongemakken en frustraties te overwinnen.

Zweethutten kunnen veel voordelen bieden, maar omdat ze in zulke extreme hitte plaatsvinden, zijn ze niet voor iedereen geschikt. Iedereen met onderliggende gezondheidsproblemen, met name ziekten die de bloeddruk of het ademhalingssysteem beïnvloeden, kan best eerst een arts raadplegen ofdat het veilig is om deel te nemen aan een zweethut.

Zelfs als u in perfecte gezondheid verkeert, kunnen uitdroging en hitte-uitputting een reëel gevaar zijn als ze niet onmiddellijk worden herkend en behandeld. Mensen met psychiatrische problemen wordt ook afgeraden om deel te nemen. 

Je dient aangepaste kledij mee te brengen en 2 handdoeken. Iedere deelnemer brengt een potluck mee, dewelke na de hut wordt genuttigd. 

Je deelname is pas verzekerd na inschrijving. Bijdrage voor de zweethut bedraagt 40 euro.